Bezoekers regelement

Altijd fijn om te weten hoe of wat!!

Bezoekers regelement

Als bezoeker van activiteiten van Stichting Jeugdcarnaval ben je hartelijk welkom, alleen vragen wij je te gedragen als gast en respect te hebben voor ons regelement en andermans eigendommen. Door het bezoeken van een activiteit ga je akkoord met onderstaand bezoekers regelement en word je geacht je hieraan te houden.

 

• Tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is het binnensmokkelen van (alcoholische) dranken ten strengste verboden. Ook is gebruik van bovenbeschreven middelen verboden op en om het terrein waar de activiteiten worden georganiseerd. Deze regel geldt voor alle bezoekers, ongeacht welke leeftijd. Alcohol wordt alleen geschonken aan 18+ers. En tijdens de Party Night wordt er geen alcohol geschonken!

 

• Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van alle soorten, hoeveelheden en vormen van drugs en verdovende middelen is bij en tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL, ten strengste verboden. Ook is gebruik van bovenbeschreven middelen verboden op en om het terrein waar de activiteiten worden georganiseerd.

 

• Het bij zich hebben van wapens, munitie zoals vernoemd in de wapenwet of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is ten strengste verboden. Stichting Jeugdcarnaval HDL behoudt zich voor alle voorwerpen die als zodanig gezien worden te vorderen.

 

• Indien u medewerking aan fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding) of visiteren (inkijken van tassen) weigert, dient u het terrein te verlaten.

 

• Het bij zich hebben van spuitbussen (o.a. serpentine en haarlak spuitbussen) tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is ten strengste verboden. Stichting Jeugdcarnaval HDL behoudt zich voor alle voorwerpen die als zodanig gezien worden te vorderen.

 

• Het gebruiken van alle soorten kauwgom is tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL ten strengste verboden. Dit op last van de gemeente Bernheze, eigenaar van deze locatie.

 

• Het is verboden eigendommen van Stichting Jeugdcarnaval HDL en/of gemeente Bernheze mee te nemen buiten het gebouw. Dit betreft ook de kleding die door Stichting Jeugdcarnaval HDL aan medewerkers ter beschikking wordt gesteld. Bij beschadiging of diefstal van onze eigendommen of die van anderen ben je zelf aansprakelijk voor de reparatie,- en/of vernieuwingskosten. Het mee naar buiten nemen van glazen/plastic bekers is ook in geen geval toegestaan, met uitzondering naar het buitenterrein.

 

• Tijdens de activiteiten georganiseerd door Stichting Jeugdcarnaval HDL is het niet toegestaan jassen en andere kleding op een plek onder te brengen anders dan de (verplichte) garderobe. Dit in verband met het vrijhouden van vluchtwegen. Tegen een vergoeding van € 0.50 mag je jas hier tijdens de activiteit hangen. Bij Party Night zijn deze kosten verwerkt in de entree.

 

• Gevonden voorwerpen dien je bij de medewerkers van Stichting Jeugdcarnaval HDL in te leveren. Als je zelf wat verloren bent is het ook prettig als je datgene weer terug krijgt. Het niet inleveren van gevonden voorwerpen wordt opgevat als diefstal.

 

• Ongewenste intimiteiten, discriminatie evenals agressie ten opzichte van elkaar wordt niet getolereerd. Wij houden ons het recht voor bij vermoedens onmiddellijk de toegang tot de zaal/terrein te ontzeggen.

 

• Stichting Jeugdcarnaval HDL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele kwetsuren en schade aan eigendommen welke zijn toegebracht middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden. Stichting Jeugdcarnaval HDL kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers mochten ondervinden.

 

• Stichting Jeugdcarnaval HDL maakt tijdens activiteiten foto’s en plaatst deze op de website wwwjeugdcarnavalhdl.nl. Indien je schriftelijk zelf aangeeft deze foto te willen verwijderen zal dat worden gehonoreerd.

 

• Bij onduidelijkheden bepaalt Stichting Jeugdcarnaval HDL het beleid.

Contactgegevens

Bezoekadres tijdens carnaval:
Heilige stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther

Telefoon tijdens carnaval:
06 270 778 69

E-mail:
stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com

Postadres:
Kunerastraat 20
5473 AL Heeswijk-Dinther

Contactformulier

    Tickets

    Bestel hieronder uw tickets voor onze activiteiten