Privacy verklaring

Alles goed geregeld

Privacy verklaring

Stichting Jeugdcarnaval HDL hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door Stichting Jeugdcarnaval HDL met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In deze privacy verklaring willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren en geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jeugdcarnaval HDL.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Stichting Jeugdcarnaval HDL persoonsgegevens?
Stichting Jeugdcarnaval HDL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
– vrijwilligers
– mensen met wie de stichting verbonden is, een relatie mee heeft of heeft gehad

Hiervan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • naam

  • e-mail

  • telefoonnummer

Foto’s

Tijdens de Carnaval worden mogelijk foto’s en video’s gemaakt van de aanwezigen, welke gepubliceerd worden op de website en/of Facebookpagina van Stichting Jeugdcarnaval HDL.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Jeugdcarnaval HDL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze informatie over evenementen en nieuwsberichten.

  • Afstemmen informatie en indeling vrijwilligers.

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en bij eventuele incidenten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Jeugdcarnaval HDL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Jeugdcarnaval HDL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met een leverancier van een online ticketsysteem.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Jeugdcarnaval HDL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Jeugdcarnaval HDL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct  aan een andere partij indien gewenst.

 

Vragen, opmerkingen en klachten
Als je een vraag, opmerking of een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je hierover contact met ons opnemen. Als wij daar samen niet uitkomen, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bezoekadres tijdens carnaval:
Heilige stokstraat 1
5473 GK Heeswijk-Dinther

Telefoon tijdens carnaval:
06 270 778 69

E-mail:
stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com

Postadres:
Kunerastraat 20
5473 AL Heeswijk-Dinther

Contactformulier

    Tickets

    Bestel hieronder uw tickets voor onze activiteiten